Bodhita 2018 yılında aynı şehirde, İstanbul’da doğan yaratıcısı Erge Başak Ünsal tarafından kuruldu.   

Sanata, doğaya ve insana dair ilgisini herkesin üzerinde taşıyabileceği parçalara dönüştürmeye karar verir. Ritüeller, seremoniler, efsaneler ve mitler onu büyüler. Hikayeleştirdiği tüm parçalar dünyadan geçen kültürlerin değerlerini taşır. Görülen, anlatılan ya da yazılan, kültürlerarası bir sembolizmi taşıyan simgeleri yeniden biçimlendirir. Sonsuzluk ve aidiyet kavramlarının doğa ve doğaüstü figürler ile aktarır.  Doğadan aldığı ögeleri yine doğada varolan altın, gümüş, bronz, yarı değerli ve değerli taşlarla bir araya getirdiği tasarımlarının üretiminde doğru kaynak arayışını sürdürür. Bir tasarımcı olarak yaratma ve aktarmadaki rolü kadar sürdürülebilirlik ve etik değerleri de önemser. Tasarladığı her parçayla sahiplendiği bu bütüncül tutum insana, doğaya ve evrene ait olan görülen ve hissedilen her şeyle ilişkilidir. 

Koleksiyonları Istanbul, Bebek’teki showroom’unda ve seçili satış noktalarında sergilenmektedir.